Dedičstvo regiónov

 

V grantovom programe 'Dedičstvo regiónov' Nadácia SPP podporuje projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií.

My sme sa sústredili na propagáciu kultúrneho dedičstva z obdobia približne 200 rokov trvajúceho pôsobenia Huncokárov v oblasti Modra – Piesok.

Huncokári boli nemeckí drevorubači, ktorí prišli na územie Malých Karpát v polovici 18. storočia s nástupom vlády cisárovnej Márie Terézie na základe pozvania vtedajších zemepánov, najmä grófa Pálffyho, aby sa tu usadili a zaviedli prepracovaný systém lesného hospodárstva. Projekt informuje širokú verejnosť o živote a hospodárskych aktivitách Huncokárov v oblasti Modra – Piesok a o význame ich dedičstva pre súčasnosť. Na účely tohto projektu boli vybudované informačné panely v blízkosti verejného parkoviska pri konečnej zastávke autobusov Modra – Piesok (Zochova chata), neďaleko bývalej huncokárskej školy.

aktualizované 21.12.2012