Všeobecné informácie o združení

 

Všetky dôležité informácie o našom združení a dokumenty ktoré s nami súvisia sú k dispozícii v odkazoch nižšie.

  • Prihlášku za člena združenia si môžete stiahnuť tu.
  • Naše ciele a úlohy, ktoré sme si stanovili, sú k nahliadnutiu v stanovách.

 

aktualizované 4.01.2013